thoitrang

Phát động thi thiết kế thời trang HUTECH Designer 2012

“Hội nhập” là chủ đề cuộc thi thiết kế thời trang HUTECH Designer 2012, do Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đăng cai tổ chức, dành cho tất cả sinh viên trong và ngoài nước. Cuộc thi nhằm phát hiện, bình chọn những tài năng thiết kế thời trang, với tiêu chí: trang […]