thoitrang

Ý nghĩa thả đèn hoa đăng vào ngày Phật Đản

Ý nghĩa thả đèn hoa đăng vào ngày Phật Đản

Một lần nữa mùa Phật đản lại trở về với nhân loại, và với những người con Phật trên khắp năm châu. Lễ Phật Đản diễn ra vào ngàyđầu tháng đến 15 tháng 4 âm lịch hàng năm, là ngày kỷ niệm Phật Tất-đạt-đa Cồ-đàm sinh ra tại vườn Lâm-tì-ni, năm 624 TCN. Trong đó, […]