thoitrang

Khi sao Việt thảm họa với những “đôi giày”

Khi sao Việt thảm họa với những “đôi giày”

Do chọn những đôi giày “lệch tông” với trang phục, hoặc không phù hợp với dáng người nên đã làm cho sao Việt trở thành thảm họa của thời trang.