thoitrang

“Nếu biết ngày mai em lấy chồng” toàn tập

Nếu biết ngày mai em lấy chồng Anh cười anh sướng tựa…trúng phong Thằng nào ngu quá,chui vào rọ… Chết thế cho mình,có sướng không? Nếu biết ngày mai em có chồng Anh về lấy vợ thế là xong Hai mươi năm nữa con anh lớn Phụ bạc con em trả nợ lòng… Nếu biết […]