thoitrang

‘Thây ma’ tràn ngập đường phố Canada

‘Thây ma’ tràn ngập đường phố Canada

Hơn 10.000 người đổ ra đường ở Toronto, Canada trong trang phục của các “thây ma” nhằm chào đón Halloween sắp tới. Vmode Theo Tiin