Home Tạo kiểu tóc tết cuốn tròn yêu kiều Lần lượt đan chéo hai nhánh tóc vào với nhau

Lần lượt đan chéo hai nhánh tóc vào với nhau

Chải tóc thẳng mượt mà sau đó lấy tóc từ phía một bên mai, chia thành hai nhánh nhỏ

Lần lượt đan chéo hai nhánh tóc vào với nhau

Chải tóc thẳng mượt mà sau đó lấy tóc từ phía một bên mai, chia thành hai nhánh nhỏ
Cứ thế đan chéo đến đâu thì lấy một ít tóc phía dưới vắt ngược lên trên cho gọn gàng