Home Tạo kiểu tóc tết cuốn tròn yêu kiều Cứ thế đan chéo đến đâu thì lấy một ít tóc phía dưới vắt ngược lên trên cho gọn gàng

Cứ thế đan chéo đến đâu thì lấy một ít tóc phía dưới vắt ngược lên trên cho gọn gàng

Chải tóc thẳng mượt mà sau đó lấy tóc từ phía một bên mai, chia thành hai nhánh nhỏ

Cứ thế đan chéo đến đâu thì lấy một ít tóc phía dưới vắt ngược lên
trên cho gọn gàng

Lần lượt đan chéo hai nhánh tóc vào với nhau
Đến gần hết tóc thì cuộn tròn cả phần tóc phía dưới lại với nhan theo hình vẽ