Home Tạo kiểu tóc tết cuốn tròn yêu kiều Đến gần hết tóc thì cuộn tròn cả phần tóc phía dưới lại với nhan theo hình vẽ

Đến gần hết tóc thì cuộn tròn cả phần tóc phía dưới lại với nhan theo hình vẽ

Chải tóc thẳng mượt mà sau đó lấy tóc từ phía một bên mai, chia thành hai nhánh nhỏ

Đến gần hết tóc thì cuộn tròn cả phần tóc phía dưới lại với nhan
theo hình vẽ

Cứ thế đan chéo đến đâu thì lấy một ít tóc phía dưới vắt ngược lên trên cho gọn gàng
Cuộn xoắn lại thật chắc chắn