Home Tạo kiểu tóc tết cuốn tròn yêu kiều Sau đó cuốn ngược tóc lên phía trên

Sau đó cuốn ngược tóc lên phía trên

Chải tóc thẳng mượt mà sau đó lấy tóc từ phía một bên mai, chia thành hai nhánh nhỏ

Sau đó cuốn ngược tóc lên phía trên

Xoắn cho đến hết đuôi tóc
Dùng ghim kẹp lại cho chắc chắn