Home Tạo kiểu tóc tết cuốn tròn yêu kiều Tạo kiểu tóc tết cuốn tròn yêu kiều

Tạo kiểu tóc tết cuốn tròn yêu kiều

Chải tóc thẳng mượt mà sau đó lấy tóc từ phía một bên mai, chia thành hai nhánh nhỏ

Tạo kiểu tóc tết cuốn tròn yêu kiều

Dùng ghim kẹp lại cho chắc chắn