Home Thu Phương – Dũng Taylor đính hôn Ca sĩ Thu Phương và Dũng Taylor tổ chức đính hôn tại nhà.

Ca sĩ Thu Phương và Dũng Taylor tổ chức đính hôn tại nhà.

Ca sĩ Thu Phương và Dũng Taylor tổ chức đính hôn tại nhà.

Ca sĩ Thu Phương và Dũng Taylor tổ chức đính hôn tại nhà.

Thu Phương - Dũng Taylor đính hôn