Tuesday, May 17, 2022
Google search engine
HomeVợ nghệ sĩ Văn Hiệp khóc ngất trong lễ tang chồngtVợ nghệ sĩ Văn Hiệp khóc ngất trong lễ tang chồng

tVợ nghệ sĩ Văn Hiệp khóc ngất trong lễ tang chồng

Nghệ sĩ Lê Mai tới chia buồn
Vợ nghệ sĩ Văn Hiệp khóc ngất trong lễ tang chồng
Bà ngất đi trong lúc làm lễ truy điệu chồng.
Con trai nghệ sĩ Văn Hiệp đọc lời truy điệu.
- Advertisment -
Google search engine

Most Read